Crystalcrowd

არის თანამედროვე პლატფორმა ინვესტორებისა და დაფინანსების მაძიებელი დამწყები მეწარმეებისათვის

გახდი ინვესტორი

დარეგისტრირდი

გაიარეთ მარტივი რეგისტრაცია. ჩვენ მკაცრად ვიცავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და კონფიდენციალობის წესებს.

გაიარე იდენტიფიკაცია

დაწყებამდე ჩვენ დაგისვამთ რამდენიმე შეკითხვას, რათა დავრწმუნდეთ თქვენს საინვესტიციო მზაობაში.

აირჩიე პროექტი

გაეცანით სხვადასხვა სფეროს, დაფინანსების ეტაპის და ტიპის (წილი, სესხი, ჯილდო) ბიზნეს- პროექტებს და გააკეთეთ არჩევანი.

გააკეთეთ ინვესტიცია

გახსოვდეთ მაღალი უკუგება მაღალი რისკს მოიცავს. პორტფელის დივერსიფიკაციის მიზნით გაანაწილეთ სახსრები პროექტებს შორის.

გახდი პროექტის მენეჯერი

დარეგისტრირდი

გაიარეთ მარტივი რეგისტრაცია, შექმენით შთამბეჭდავი პროფილი და გახდით ენტერპრენერთა ქსელის ნაწილი.

მოიფიქრე იდეა

იპოვეთ პრობლემის მოგვარების გზა? აქციეთ იდეა ინვესტირებად ბიზნეს-მოდელად. მოიფიქრეთ რას შესთავაზებთ ინვესტორს.

გააზიარე პროექტი

გადაწყვიტეთ დაფინანსების რომელ მოდელს გამოიყენებთ: წილი, სესხი თუ ჯილდო. შექმენით პროექტი და გააზიარეთ ჩვენს პლატფორმაზე.

მოიზიდე ინვესტიცია

დაიწყეთ ფულის მოძიების კამპანია. ჩვენ ვიზრუნებთ, რომ თქვენი ბიზნეს-პროექტი გაიცნოს მრავალმა დაინტერესებულმა ინვესტორმა.

ხშირად დასმული კითხვები

ქრაუდფანდინგი  (Crowdfunding) ანუ სახალხო დაფინანსება არის  პროექტის ან საწარმოს დაფინანსების პრაქტიკა, როდესაც დიდი რაოდენობის ადამიანების მონაწილეობით (უმეტესად ონლაინ) ხდება  მცირე თანხების მოზიდვა ამ პროექტის ან საწარმოს განსავითარებლად.

ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლა წარმოადგენს კრისტალის პროექტს, რომლის მიზანია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრა მეწამეების მხარდაჭერა პრაქტიკული და ეფექტური სწავლების, მენტორობისა და დაფინანსების გზით.

სასწავლო კურსი შემუშავებულია მეწარმეობის სწავლების ყველაზე თანამედროვე მეთოდების საფუძველზე და შედგება ათი სესიისგან. სესიები იმართება კვირაში ორჯერ სამუშაო საათების შემდეგ. კურსს უძღვებიან კრისტალის გამოცდილი მენეჯერები. ის შედგება სამი ბლოკისგან: შესავალი-მეწარმეობის საფუძვლები, მომხმარებლის აღმოჩენა და ბიზნეს-იდეის პრეზენტაცია. სასწავლო კურსი ორიენტირებულია დაეხმაროს თითოეულ მონაწილეს მისი კონკრეტული ბიზნეს-იდეა აქციოს განხორციელებად და მასშტაბირებად ბიზნეს-მოდელად, რომელიც მზად იქნება ინვესტორების მიერ დაფინანსებისთვის.

მეწარმეობით დაინტერესებულ 17-დან 25 წლამდე ნებისმიერ ახალგაზრდას შემდეგ ქალაქებში:

თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, გორი, თელავი, ბორჯომი, ახალციხე, ხაშური, ოზურგეთი, ლანჩხუთი, სამტრედია, ხონი, დუშეთი, მარნეული, ვანი, ფოთი, მესტია, ზუგდიდი, სენაკი, ხობი, მარტვილი.

თავდაპირველად CrystalCrowd-ზე განთავსდება მხოლოდ ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლის მონაწილეთა ბიზნეს-პროექტები. მოგვიანებით, პლატფორმა მზად იქნება განიხილოს ინოვაციური და პერსპექტიული ბიზნეს-განაცხადები ნებისმიერი მეწარმისგან.

crystalcrowd

არის თანამედროვე პლატფორმა ინვესტორებისა და დაფინანსების მაძიებელი
დამწყები მეწარმეებისათვის
დაწყება