გახდი სტარტაპერი

დარეგისტრირდი

გაიარეთ მარტივი რეგისტრაცია, შექმენით შთამბეჭდავი პროფილი და გახდით ენტერპრენერთა ქსელის ნაწილი.

მოიფიქრე იდეა

იპოვეთ პრობლემის მოგვარების გზა? აქციეთ იდეა ინვესტირებად ბიზნეს-მოდელად. მოიფიქრეთ რას შესთავაზებთ ინვესტორს.

გააზიარე პროექტი

გადაწყვიტეთ დაფინანსების რომელ მოდელს გამოიყენებთ: წილი, სესხი თუ ჯილდო. შექმენით პროექტი და გააზიარეთ ჩვენს პლატფორმაზე.

მოიზიდე ინვესტიცია

დაიწყეთ ფულის მოძიების კამპანია. ჩვენ ვიზრუნებთ, რომ თქვენი ბიზნეს-პროექტი გაიცნოს მრავალმა დაინტერესებულმა ინვესტორმა.

crystalcrowd

არის თანამედროვე პლატფორმა ინვესტორებისა და დაფინანსების მაძიებელი
დამწყები მეწარმეებისათვის
დაწყება