გახდი ინვესტორი

დარეგისტრირდი

გაიარეთ მარტივი რეგისტრაცია. ჩვენ მკაცრად ვიცავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და კონფიდენციალობის წესებს.

გაიარე იდენტიფიკაცია

დაწყებამდე ჩვენ დაგისვამთ რამდენიმე შეკითხვას, რათა დავრწმუნდეთ თქვენს საინვესტიციო მზაობაში.

აირჩიე პროექტი

გაეცანით სხვადასხვა სფეროს, დაფინანსების ეტაპის და ტიპის (წილი, სესხი, ჯილდო) ბიზნეს- პროექტებს და გააკეთეთ არჩევანი.

გააკეთეთ ინვესტიცია

გახსოვდეთ მაღალი უკუგება მაღალი რისკს მოიცავს. პორტფელის დივერსიფიკაციის მიზნით გაანაწილეთ სახსრები პროექტებს შორის.